REGULAMIN

1. Definicje

 1. Sprzedawca - CH-N PARTS CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE Izabela Chrzan, ul. Mieszka I 47, 64-965 Okonek, NIP 7671716769 Regon 388330403

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.chnparts.pl. Określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość poprzez platformę.

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.chnparts.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

 6. Towar – produkty przedstawione w Sklepie Internetowym.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą CH-N PARTS CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE Izabela Chrzan, a Klientem, zawierana z zastosowaniem Sklepu internetowego www.chnparts.pl

 8. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

 9. Złożone zamówienie – Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta „złóż zamówienie”. Daną czynność uważa się jako potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ze Sprzedającym. Po złożonym zamówieniu na Kliencie spoczywa obowiązek zapłaty za wybrane towary i ewentualne koszty przesyłki.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.chnparts.pl

 2. Sklep internetowy, działający pod witryną www.chnparts.pl prowadzony jest przez firmę CH-N PARTS CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE Izabela Chrzan, ul. Mieszka I 47, 64-965 Okonek, NIP 7671716769 Regon 388330403

 3. Aby dokonać zakupów nie wymagana jest rejestracja w Sklepie.

 4. Zamówienia można składać za pomocą formularza, który jest udostępniony na stronie internetowej.

 5. Prezentowane produkty - ich parametry techniczne, opisy, zdjęcia, ceny - na Stronie internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Każdy dokonujący zamówienia Klient i/lub rejestrujący się wyraża zgodę na otrzymywanie informacji - dotyczących jego zamówienia oraz ewentualnych zmianach w niniejszym Regulaminie - na podany przez siebie e-mail.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Procedura zawarcia zamówienia

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.chnparts.pl i dodać towar lub towary do koszyka, następnie wypełnić elektroniczny formularz, w tym lokalizację dostawy oraz sposób płatności.

 3. Elektroniczny formularz należy wypełnić podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 4. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Aby dokonać zamówienia Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy
  b) adres dostawy
  c) e-mail d) numer telefonu
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT a) imię i nazwisko / nazwa firmy

 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia lub przedmiotów zamówienia
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranego sposobu dostawy.
  d) wybranej metody płatności,

 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. Dostawa

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba, że Klient zdecyduje się na odbiór osobisty, lub zrealizuje zamówienie powyżej określonych niżej kwot z możliwością darmowej dostawy ( zamówienia powyżej konkretnych kwot oraz do konkretnej wagi przesyłki) wtedy nie ma kosztów związanych z przesyłką. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  Rodzaje i ceny dostaw:
  a) Paczkomat InPost: Koszt dostawy zamówienia do 150 zł brutto wynosi 9,99 złotych brutto, natomiast zamówienia złożone powyżej 150 zł brutto posiadają darmową dostawę (Podczas wysyłki Paczkomatem paczka nie może przekroczyć wagi 25 kg oraz wymiarów 41cm x 38cm x 64 cm) - czas wysyłki 1-2 dni robocze 
  b) Kurier: Koszt dostawy zamówienia do 300 zł wynosi 19,99 złotych brutto, natomiast zamówienia powyżej 300 zł brutto posiadają darmową dostawę ( Paczka nie może przekroczyć wagi 25 kg). Czas wysyłki 1-2 dni robocze.
  c) Kurier DPD paletowy - Koszt dostawy gabarytowej (paletowej) to 160 zł brutto. Wysyłka gabarytowa to przesyłka powyżej 25 kg nie mieszcząca się w powyższych kryteriach dostawy. Czas wysyłki 2-3 dni robocze. d) Darmowy odbiór osobisty w sklepie: 64-965 Okonek ul. Mieszka I 47. 

 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz po potwierdzeniu zamówienia.

 3. Dostawa Towarów odbywa się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania innych zamówień.

 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, albo przez Paczkomat firmy Inpost.

 5. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

 6. Sprzedawca umożliwia zakup produktów przez internet oraz odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. Klient który wybrał taką możliwość może spodziewać się informacji e-mail w ciągu jednego dnia roboczego o etapie jego zamówienia. Kiedy jego zamówienie będzie przygotowane do odbioru Sprzedawca skontaktuje się poprzez maila, telefon lub sms z Klientem i powiadomi o możliwości odbioru towaru. Po otrzymaniu takiej informacji Klient może odebrać towar w Sklepie stacjonarnym. Przygotowanie towaru do odbioru w Sklepie stacjonarnym trwa do dwóch dni roboczych.
 7. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany dowód sprzedaży w postaci paragonu, lub na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

 8. Gdy dostawa jest niemożliwa - ze względu na zbyt duże gabaryty towaru, które wybrał klient do takowej przesyłki - Sprzedawca uprawnia siebie do próby kontaktu z Klientem, aby polubownie rozwiązać problem kwestii przesyłki - ewentualnie ustalić inną formę przesyłki oraz ceny przesyłki. W szczególnych przypadkach, gdy Sprzedawca nie dojdzie do kompromisu z Klientem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Jeżeli Klient zapłacił z góry za Towar Sprzedawca niezwłocznie zwróci je Klientowi.

5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny podane na platformie chnparts.pl dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży poprzez Sklep internetowy, dlatego ceny w sklepie stacjonarnym mogą się różnić.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 44 1020 3844 0000 1902 0235 1153,

b) płatnością w systemie Przelewy24,

c) płatność przy odbiorze.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je na adres: CH-N PARTS CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE Izabela Chrzan, ul. Mieszka I 47, 64-965 Okonek

  lub mailem na adres sklep@chnparts.pl w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: CH-N PARTS CZĘŚCI I AKCESORIA SAMOCHODOWE Izabela Chrzan, ul. Mieszka I 47, 64-965 Okonek

 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 4. Koszt wysyłki zwrotu towaru pokrywa Kupujący.

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej

7. Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres sklep@chnparts.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem:

  https://chnparts.pl/content/3--regulamin-uzytkowania

 4. Regulamin może być uaktualniany zgodnie z potrzebami Administratora, ze względu na aktualne potrzeby klientów lub użytkowników lub ze względu na zmiany w prawie.